LOGO

 

V 1.5.3

กลับหน้าแรก

 

ขนาด (เซ็นต์ติเมตร / CM)
รูปสินค้า ชื่อสินค้า กว้าง ยาว/ลึก สูง น้ำหนักสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา จำนวนสต็อก ค่าส่ง หมายเหตุ
Product Photo  Product Name Width Length Depth Height Weight Product Details Price Stock QTY Deliver Fee Remark

ชั้นวางของ 3 ชั้น แบบมีฝาปิด สีธรรมชาติ / 3 TIER FOLDING SHELF WITH COVER IN NATURAL COLOR 60 35 75 10 ทำจากไม้ยางพาราทั้งตัว พับและกางออกใช้ง่าย 1200 2 200  
ชั้นวางของ 3 ชั้น แบบมีฝาปิด สีขาว / 3 TIER FOLDING SHELF WITH COVER IN WHITE COLOR 60 35 75 10 ทำจากไม้ยางพาราทั้งตัว พับและกางออกใช้ง่าย 1200 2 200  
ชั้นวางของ 3 ชั้น แบบมีฝาปิด สีเอสเพรสโซ่แดง / 3 TIER FOLDING SHELF WITH COVER IN RED ESPRESSO COLOR 60 35 75 10 ทำจากไม้ยางพาราทั้งตัว พับและกางออกใช้ง่าย 1200 2 200  

ชั้นวางของ 4 ชั้น แบบมีฝาปิด สีธรรมชาติ / 4 TIER FOLDING SHELF WITH COVER IN NATURAL COLOR 60 35 100 14 ทำจากไม้ยางพาราทั้งตัว พับและกางออกใช้ง่าย 1500 2 250  
ชั้นวางของ 4 ชั้น แบบมีฝาปิด สีขาว / 4 TIER FOLDING SHELF WITH COVER IN WHITE COLOR 60 35 100 14 ทำจากไม้ยางพาราทั้งตัว พับและกางออกใช้ง่าย 1500 2 250  
ชั้นวางของ 4 ชั้น แบบมีฝาปิด สีเอสเพรสโซ่แดง / 4 TIER FOLDING SHELF WITH COVER IN RED ESPRESSO COLOR 60 35 100 14 ทำจากไม้ยางพาราทั้งตัว พับและกางออกใช้ง่าย 1500 2 250  
ชั้นวางของโชว์ รูปตัวเอ สีดำ / FOLDABLE SHELF A SHAPE IN BLACK COLOR 55.5 31.5 97 10 พื้นชั้นวางทำจากไม้อัดเอ็มดีเอฟ ส่วนที่เหลือทำจากไม้ยางพารา 1000 10 200  
ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น แผ่นชั้นเอ็มดีเอฟ สีธรรมชาติ / 3 TIER FOLDING MDF SHELF IN NATURAL COLOR 64 31.5 106 11 พื้นชั้นวางทำจากไม้อัดเอ็มดีเอฟ ส่วนที่เหลือทำจากไม้ยางพารา 1300 10 200  
ที่วางรองเท้า / Shoe Shelving in multi color         พื้นชั้นวางทำจากไม้สน ส่วนที่เหลือทำจากไม้ยางพารา 1000 1 160  

 

กลับหน้าแรก